0
09908390336
محتوای Gravatar چیست؟
فاقد تصویر شاخص

Gravatar چیست و چرا باید از آن استفاده کنید

اغلب کاربران جدید وردپرس از ما می‌پرسند که چگونه آیکون خاکستری که در کنار نام آن‌ها نشان داده می‌شود. گاهی اوقات ما از کاربران ایمیل دریافت می‌کنیم که ‌‌از ما می‌پرسند که چطور می‌توانند این آیکون خاکستری راخاموش کنند. این ...