0
09908390336
محتوای Child Theme در وردپرس چیست
فاقد تصویر شاخص

Child Theme یا قالب کودک وردپرس چیست؟

این سوال بیشتر اوقات یک سوال دو بخشی است. framework قالب وردپرس چیست؟ قسمت دوم سوال این است که Child Theme وردپرس چیست؟ ما قبلاً در مطلبی توضیح داده ایم که framework قالب وردپرس چیست. در این مطلب ، ما ...