0
09908390336
محتوای چگونه می توانم از Gravatar استفاده کنم
فاقد تصویر شاخص

Gravatar چیست و چرا باید از آن استفاده کنید

اغلب کاربران جدید وردپرس از ما می‌پرسند که چگونه آیکون خاکستری که در کنار نام آن‌ها نشان داده می‌شود. گاهی اوقات ما از کاربران ایمیل دریافت می‌کنیم که ‌‌از ما می‌پرسند که چطور می‌توانند این آیکون خاکستری راخاموش کنند. این ...