0
09908390336
محتوای حذف حالت visual editor وردپرس
فاقد تصویر شاخص

غیرفعال حالت Visual Editor در وردپرس

آیا می خواهید حالت visual editor را در وردپرس حذف کنید؟ ( اگر کاربر مبتدی وردپرسی هستید و آشنایی با زبان های html/css ندارید غیرفعال کردن این حالت توصیه نمی شود) visual editor در وردپرس رابط WYSIWYG را برای نوشتن ...