0
09908390336
محتوای جلوگیری کردن از راست کلیک در وردپرس
فاقد تصویر شاخص

جلوگیری از انتخاب و کپی کردن متن در وردپرس

اخیراً ، یکی از کاربران از ما پرسیده است که چگونه می توانند از انتخاب متن و کپی / جایگذاری در وردپرس جلوگیری کنند؟ بسیاری از ناشران که می خواهند مانع از سرقت و کپی مطالب شوند ، ممکن است ...