0
09908390336
محتوای بهترین درصد تدریس مجازی
فاقد تصویر شاخص

تدریس میلیونی

آیا می دانستید در روشن آموز همه می توانند مدرس شوند؟! گروه آموزشی روشن آموز از سال 1397 با هدف ارائه ویدیوهای آموزشی با کیفیت برتر و روش های نوین تدریس و همچنین اشتغالزایی متخصصان کشور بخصوص جوانان و دانشجویان ...