0
09908390336
محتوای انواع نقش ها در وردپرس
فاقد تصویر شاخص

آشنایی با نقش ها و افزودن نقش جدید در وردپرس

وردپرس دارای یک سیستم مدیریت نقش کاربران است که مشخص می کند کاربر خاصی در وب سایت شما چه کاری می تواند انجام و چه کاری نمی تواند انجام دهد. دانستن این نقش ها و مجوزهای کاربر برای رشد سایت ...