0
09908390336
محتوای افزونه سازماندهی رسانه ها در وردپرس
فاقد تصویر شاخص

سازماندهی پرونده‌های چندرسانه‌ای در وردپرس

آیا تا به حال شده است که بخواهید پرونده های رسانه ای بارگذاری شده توسط کاربران را از سایر کاربران جدا نگه دارید؟ هنگام راه اندازی یک وب سایت چند نویسنده‌ای ، ممکن است بخواهید که نویسندگان شما فقط به ...