0
09908390336
محتوای افزونه تغییر نام تصاویر و پرونده ها در وردپرس
فاقد تصویر شاخص

تغییر نام تصاویر و پرونده ها در وردپرس

در حالی که وردپرس به شما امکان می دهد عنوان و توضیحات تصویر را تغییر دهید ، هیچ گزینه داخلی برای تغییر نام فایل تصویر از مدیر در آن وجود ندارد. در این مطلب، به شما نشان خواهیم داد که ...