0
09908390336
محتوای افزودن لینک خروج از وردپرس به منو
فاقد تصویر شاخص

نحوه افزودن لینک خروج از وردپرس به منو

اگر با استفاده از وردپرس سایت عضوگیری ، انجمن bbPress ، فروشگاه الکترونیکی یا سیستم مدیریت یادگیری (LMS) را اجرا می کنید ، داشتن لینک برجسته خروج برای کاربران مفید است. در این مطلب ، ما به شما نشان خواهیم ...