0
09908390336
محتوای آشنایی با ویژگی های جدید در وردپرس 5.6
فاقد تصویر شاخص

آشنایی با ویژگی های جدید در وردپرس 5.6

وردپرس 5.6 در اوایل امروز منتشر شد و آخرین نسخه اصلی سال 2020 است. این نسخه جدید شامل بسیاری از پیشرفت ها و ویژگی های جدید است. این همچنین شامل یک قالب جدید کاملاً پیش فرض وردپرس است. در این ...