0
09908390336

دوره جامع حملات پسورد (Password Attacks)

تومان 95,000 تومان 82,000
۰۱:۱۳

دوره تخصصی طراحی سایت بدون کدنویسی

تومان 490,000 تومان 469,000
۰۳:۳۰
۲

هک سایت (باگ SQL) + تامین امنیت

تومان 79,000 تومان 34,000
۰۰:۳۸